L'escola Arsenal a la II Jornada de bones pràctiques d'Arts plàstiques i disseny

14 de març de 2017

El passat 14 de març es va celebrar la II Jornada de bones pràctiques d'Arts plàstiques i disseny, amb la representació i participació de 22 escoles d'Art i Disseny de Catalunya, a l'Auditori AXA de l'Illa-Diagonal a Barcelona.

La presentació de la jornada va ser a càrreg del subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim especial. El programa presentat de les diferentes taules va ser a càrreg del Sr. Jordi Homar.

L'escola Arsenal exposava la seva ponència a la taula d'Interdisciplinarietat i treball en equip iniciant així la jornada, compartint experiències en aquest àmbit amb altres escoles d'Art i Disseny com Edra (Rubí), Sant Cugat del Vallès, Gaspar Camps (Igualada), Diputació de Tarragona (Reus) i Groc (Barcelona).

El projecte que l'Arsenal ha presentat enguany portava per títol Pa amb tomàquet i explicava el mòdul experimental disseny que es porta a terme durant el primer quadrimestre de curs des de fa ja 6 anys. Aquest "mòdul" reuneix en un mateix àmbit projectual alumnes de joieria artística, gràfica audiovisual i gràfica impresa i a professors de les àrees de teoria, representació visual i tècnics especialistes durant 10 hores, 5 dies a la setmana. En aquestes hores es treballa el procés de disseny per fases i a partir de projectes propis de les diferents especialitats.

Altres taules que s'han presentat són els Projectes d'innovació. Projectes internacionals ERASMUS, Aspectes curriculars i Col·laboració amb l'empresa o altres entitats. D'aquesta jornada se n'han extret conclusions i valoracions positives dels ensenyaments d'arts plàstiques actuals i la seva l'aproximació a la realitat laboral canviant.

La cloenda de la Jornada ha esta a càrreg de la Sra. Olga Adroher, cap del Servei d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial, que ha destacat la obertura de les escoles al seu entorn i la vinculació de les mateixes a l'entorn laboral.

 

L'escola Arsenal participa en la II Jornada de bones pràctiques d'Arts plàstiques i Disseny https://arsenal.cat/ Sònia Cabestany
Copyright © 2023 EMA Arsenal