Innovació educativa / Qualitat pedagògica / Participació social

GPP: Gestió de Projectes Professionals

Des del mòdul de Gestió de projectes professionals, l'escola duu a terme encàrrecs i serveis relacionats amb les especialitats dels cicles de grau superior. Es desenvolupen treballs de l'àmbit de la Comunicació gràfica, de la Joieria d'art i de l’àmbit artístic multidisciplinar.

En l'era digital, el món del disseny està en constant evolució. La demanda de professionals creatius ha augmentat, i amb això, la importància d'una formació pràctica i orientada a projectes reals s'ha convertit en un factor clau per als estudiants d'escoles de disseny.

+ info
img-1-intro
img-1-intro

ABP: Aprenentatge Basat en Projectes

A l’Arsenal, creiem que és crucial implantar noves metodologies d’aprenentatge actiu, que posicionen l’alumne al centre i el fan partícip i responsable del seu propi procés d’aprenentatge i creixement personal.

A través d’aquestes metodologies els alumnes tenen l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements en projectes reals, i desenvolupar habilitats pràctiques que els seran útils per a tota la vida.

+ info