Remodelem les instal·lacions i equipaments de l'escola per al curs 2015-2016

3 de setemenbre de 2015

REMODELACIÓ DE L'ESCOLA

L'Ajuntament de Vilafranca va empendre el curs passat la primera fase de remodelació integral de les instal·lacions de l'Escola,  i enguany, amb l'inici del curs 2015-2016 finalitzarà la segona fase

La remodelació dels espais ha permés ampliar el taller de joieria, disposar d'un nou taller ceràmic, millorar la biblioteca i dotar a l'escola de més i millors aules. Aquestes actuacions s'afegeixen al les que es van realitzar els curs passat per tal de remodelar la segona planta de l'edifici on impartim els cicles de Comunicació Gràfica.

Inici del curs 2015-2016

Cicles de Grau mitjà: 14 de setembre de 2015, a les 9h

Cicles de Grau superior: 21 de setembre de 2015, a les 15.30h