La joieria és una professió de gran prestigi. Gaudeix de reconeixement, respecte social i demanda constatada. 

Els professionals de la joieria són imprescindibles. De joieres i joiers sempre n’hi han hagut i sempre en caldran.

L’ofici de joier té una llarga tradició. Històricament, ha anat lligat a la condició artesana i al treball manual, però avui en dia els professionals de la joieria cada vegada són més presents i necessaris en molts altres sectors: la moda, l’espectacle, la publicitat, l’estilisme, la indústria de complements, el comerç especialitzat i de luxe, l’assessorament, la influencity … i l’art i el disseny, per descomptat.

Per aquest motiu, escollir un cicle formatiu de joieria assegura una projecció de futur i garanteix un ampli ventall d’oportunitats professionals.

Adquirir una bona formació és un pas previ i indispensable per fer-se pas en el món de la joieria. Un món que obre moltes portes: la confecció de peces d’autor d’alta qualitat; el disseny seritat de bijuteria; la producció de complements i accessoris corporals; la restauració, arranjament i reconversió de joies, … I també ¿per què no?— esdevenir influencer en noves tendències de joieria; dissenyar pírcings, o —sota el mandat d’un Director Artístic —  formar part de l’equip de documentació, disseny o producció de joies … per a una sèrie HBO, un videojoc, un film, un magazine televisiu.

Arsenal ofereix cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en Joieria. A través d'una metodologia fonamentada en un aprenentatge personal pràctic i teòric, els estudiants consoliden coneixements, procediments, actituds i habilitats.

L’aprenentatge pràctic té com a objectius principals: la resolució de problemes; el desenvolupament d’un projecte; el domini de l’entorn de taller; el coneixement de materials, la familiaritat amb eines, aparells, maquinària; l’aptesa tècnica; la perícia procedimental, la precisió manual i mecànica dels processos i acabats, l’adequació forma-funció; l’empaquetatge i presentació. Al seu torn, l’aprenentatge teòric se centra, sobretot, la recerca, documentació i contextualització d’un tema; la ideació i conceptualització d’un propòsit; l’aprenentatge de sistemes de representació en 2D i 3D; l’elaboració de memòries i documents de presentació; la valoració i avaluació del treball.

La nostra escola és un referent en els estudis de joieria. Formem joieres i joiers des de fa més de cinquanta anys. 

Hem creat un model d’excel·lència avalat per nombrosos premis i reconeixements. Els nostres estudiants tenen l’oportunitat de col·laborar amb empreses de renom internacional, realitzar pràctiques a l’estranger, participar en projectes d’àmbit nacional, rebre classes magistrals d’experts en la matèria, visitar tallers i exposicions.

Els cicles formatius de joieria que impartim atenen els criteris d’excel·lència, qualitat i adaptació al mercat laboral actual.Joieria: Una professió de prestigi i amb gran projecció de futur https://arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal