Cicle formatiu de grau superior en
Gràfica impresa

CICLES DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

Durada: 2000 hores (1720h + 280h pràctiques empresa)

ÀMBIT PROFESSIONAL

Desenvolupa la seva activitat com autònom, associat o treballador per compte d'altri com a professional especialista en projecte gràfics.

SORTIDES PROFESSIONALS I ENTORN PRODUCTIU

El perfil per què prepara aquest cicle de Grau Superior és la d'un professional qualificat en el disseny, realització i producció d'elements destinats a la impressió. Els entorns productius més afins a aquesta perfil es troben en impremtes, empreses de serigrafia i retolació, editorials, estudis de disseny, agències de publicitat, premsa i comunicació. Peròt també en els departaments de màrqueting de totes aquelles empreses que requereixen productes gràfics impresos (fulletons, catàlegs, displays, cartelleria, etiquetes, packaging, papereria corporativa, vinils, lones, etc etc) En conseqüència el mercat de treball del tècnic superior en Gràfica Impresa és ampli. Pràcticament la totalitat d'empreses, institucions i entitats necessiten i demanden productes gràfics impresos. Amb la flexibilitat que permet la LOE, el centre pot oferir la possibilitat d'especialitzar-se en productes gràfics destinats als sectors que abraça l'enoturisme (cellers i bodegues, hosteleria i empreses de turisme, lloguers de vehicles, entitats i institucions vinculades en la seva promoció/organització, etc)

 

MÒDULS 

 • Fonaments de la representació i expressió visual 99 hores/6 crèdits ECTS
 • Tipografia 198 hores/12 crèdits ECTS
 • Teoria de la imatge 66 hores/3 crèdits ECTS
 • Fonaments del disseny gràfic 99 hores/6 crèdits ECTS
 • Mitjans informàtics 99 hores/6 crèdits ECTS
 • Producció gràfica industrial 132 hores/8 crèdits ECTS
 • Fotografia 99 hores/6 crèdits ECTS
 • Tècniques d'expressió gràfica 165 hores/9 crèdits ECTS
 • FOL 66 hores/3 crèdits ECTS
 • Projectes de gràfica impresa 400 hores/27 crèdits ECTS
 • Història de la imatge gràfica 66 hores/6 crèdits ECTS
 • Projecte integrat 99 hores/10 crèdits ECTS
 • Lliure disposició 99 hores

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Realització de productes gràfics impresos d'empreses i institucions i seguiment i control de qualitat de la
 • indústria gràfica.
 • Realització d'aplicacions vinculades a la comunicació gràfica del missatge: Tanques, expositors, cartells,
 • fulletons, anuncis, marxandatge, etc i els seus elements associats.
 • Director d'art
 • Creatiu
 • Coordinació de la realització
 • Grafista expert en la selecció i us de recursos tipogràfics per a diferents aplicacions
 • Realització d'arts finals per a la seva correcta impressió, selecció de suports i acabats, anàlisis de proves de preimpressió,
 • control de qualitat, postproducció.
 • Col·laboració gràfica en equips multidisciplinaris

SORTIDES NO PROFESSIONALS (CONTINUÏTAT ESTUDIS)

 • Accés a altres cicles de grau mitjà i de grau superior
 • 3 x 2 (Cicle GS en gràfica audiovisual)
 • 3 x 2 (Cicle GM en assistència al producte interactiu)
 • Estudis superiors Disseny, BBAA, Conservació i Restauració)
 • Altres estudis universitaris segons condicions accés RD 1892/2008

 

 

La Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Tl. 938 921 362

escola@arsenal.cat