Els orígens de l'escola

L'Escola d'Art Arsenal va néixer l'any 1971, a Sant Sadurní d'Anoia per iniciativa d'un grup de professionals de les arts i el disseny, i el suport incondicional de Mn.Aragonés i la parròquia de Sant Sadurní.

Amb el nom d'Escola d'Art 71, els primers cursos s'impartiren als locals de "La Llar" de Sant Sadurní, sota l'orientació i assessorament pedagògic de l'Escola Massana de Barcelona, dirigida aleshores per Lluís M. Güell.
Són anys en què, tot i les dificultats, l'Escola defineix el que ha de ser la seva vocació i projecte de futur: formar professionals competents i reconeguts en les diverses especialitats de les Arts Plàstiques i el Disseny.

El 1978 l'Escola assolí el reconeixement oficial com a Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics en les especialitats de Disseny Gràfic, Procediments Pictòrics, Esmalts, Joieria i Ceràmica.

El reconeixement per part del Ministeri d'Educació, va permetre oferir la titulació oficial de Graduat en Arts i oficis Artístics, a la vegada que vinculava acadèmicament l'Escola a l'Escola Llotja de Barcelona.

L'any 1982, les necessitats creixents d'espai i l'abast comarcal del projecte, aconsellaren traslladar l'Escola a Vilafranca on, a partir de 1985, ocupà l'actual seu al carrer de la Parellada.

 

Període LOGSE

La reforma de Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu de 1992 (LOGSE) i la conseqüent desaparició dels estudis d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, feu que el 1999 l'Escola iniciés un procés de transformació per adaptar-se a la nova ordenació dels ensenyaments artístics.

La necessitat de replantejar els objectius de l'Escola en base al nou Mapa Escolar proposat pel Departament d'Ensenyament, potencià la vocació d'ésser quelcom més que un centre de formació; ençà de la seva fundació, l'Escola d'Art havia volgut ésser lloc de reflexió, estímul i promoció de l'activitat artística.

Amb aquesta voluntat, el 1999 es va crear el projecte ARSENAL d'activitats artístiques, concebut com a transformació de l'Escola i alhora com a continuïtat de la activitat artística promoguda durant quaranta anys de docència.

ARSENAL integra en un únic ens l'Escola d'Art, el Servei d'Informació i Documentació i el Servei d'Activitats a fi de crear una entitat oberta i flexible capaç de generar nous recursos formatius, impulsar la creació de projectes artístics així com fer viables les propostes existents.

Amb aquesta darrera transformació, l'Ajuntament de Vilafranca assumia plenament la titularitat de l'Escola amb la voluntat de convertir-la en una plataforma activa i propera per a l'activitat artística a la comarca.

 

Trasllat de l'escola als Trinitaris

Amb el trasllat de l'escola a l'antic convent del Trinitaris es va consolidar la projecció de futur del centre. Els nous espais varen permetre ampliar l'oferta educativa de l'escola amb nous cicles de grau mitjà i completar el currículum de les quatre famílies d'especialitat de l'escola: ceràmica, disseny gràfic, joieria i pintura.

Des d'aleshores, l'escola ha seguit creixent incorporant el programa de formació continuada reCursos d'especialitat, adreçat a professionals i impartit per reconeguts especialistes d'arreu; i ha treballat per acostar les arts plàstiques als infants amb el programa d'activitats extraescolars reCursos per emportar que permet portar les especialitats de l'escola als centres escolars de tota la comarca.

La participació en els programes d'intercanvi europeus ERASMUS i LEONARDO ha permès als nostres alumnes i professors ampliar la seva formació en diversos centres i empreses d'arreu de la unió europea, entre els que destaca la col·laboració amb l'escola Jaschik Almos de Budapest, a Hongria.

Des de gener de 2014, l'Institut Municipal de Formació, depenent de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha assumit la gestió integral del centre i l'ha integrat en l'estructura i el funcionament municipal.

Hem renovat l'oferta, els espais i els equipaments per respondre a les necessitats derivades de la implantació la Llei d'Ordenació Educativa espanyola (LOE, 2012). L'escola ha crescut amb dues noves especialitats gràfiques i ha consolidat l'oferta de formació en joiera artística, convertida en un centre de referència a nivell nacional.

L'escola d'art Arsenal https://arsenal.cat/ Administrator
Copyright © 2023 EMA Arsenal