Recursos

Vivian Hartmann i
Mònica Pérez

Fundició Bauer Types

Dimarts 1 juliol 2008
de 9 a 14 i de 15.30 a 21 h.

Durada: 10.5h
Preu: 180€

Wali Hawes

26 i 27 de juliol 2008
Dissabte de 9 a 20 h i diumenge de 9 a 14.

Durada: 10h
Preu: 130€

Jesús del Hoyo

7, 14 i 21 d’abril 2008
de 18 a 20.30 h.

Durada: 8h
Preu: 65€

Alfredo Aguilera

Del 7 al 11 juliol 2008

De 9 a 14 h.

Durada: 25h
Preu: 130€