Aprendràs a estampar amb una pantalla de serigrafia, fotolits i acetats casolans. I podràs serigrafiar moltíssims estampats.