Coneix la interfase de les eines principals, aprèn a gestionar i combinar documents, a treballar amb capes i mascares.
Tot el necessari per fer un fotomuntatge de qualitat