Filma edita i publica la teva pròpia pel·lícula d'animació.
Coneix els materials i eines necessàries, i descobreix els conceptes bàsics i els trucs d’una tècnica màgica que dona vida ha els objectes.