Coneix els secrets de la composició i relacions harmòniques de la imatge.
Compon fotografies que expliquin històries curioses. Descobrint com cuidar l'expecte creatiu de les teves fotografies.