Coneixeràs l’escala el colors, entendràs quina es la seva relació, quins tons 
funcionem més entre si. Estructura, composició lluminositat....