Recursos

Jordi Cabo
Frank Fernández

14 al 18 de juliol 2008
De 16 a 20 h.

Durada: 20h
Preu: 115€

Vivian Hartmann i
Mònica Pérez

Fundició Bauer Types

Dimarts 1 juliol 2008
de 9 a 14 i de 15.30 a 21 h.

Durada: 10.5h
Preu: 180€