Recursos

Teresa Capella

21 i 22 abril de 2007
dissabte i diumenge de 9h-14h

duració: 10h
preu: 35€ (no inclou el material necessari)

Ramon Fort

14 i 15 d'abril de 2007
dissabte de 9 a 14h i de 16 a 20h, i diumenge de 9 a 14h.

duració: 14h
preu: 90 euros