Recursos

Normal 0 21 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21

El curs constarà de l’elaboraciò d’una peça  de video art  o video creatiu, de forma individual o per petits grups. Aportant solucions a tots els moments del procés de creació  d’una peça d’aquest tipus.

Planteig, diseny de producció, valoració dels mitjans necessaris i/o disponibles, edició,  posproducció, difussió...

 

 

 

 

 

Objectius del curs

Objetivos del curso

 

L’objectiu del curs és l’aprenentatge dels processos, les tècniques necessaries, i els sistemes de distribució i difussió de peçes de video creatiu a partir de l’el·laboració d’una peça per part dels alumnes, de forma individual o en petit grup.

 

 

 

 

Programa

Programa

  1. Introducció. Historia del video art processos de legitimització, estat actual.
  2. Planteig d’un projecte. Aspectes previs a la realització.
  3. Planificació de la realització
  4. Posproducció, edició, montatge.
  5.  Estrategies de distribució. Canals, format, publicitat... etc

 

 

 

 

 

 

 

 

Hores

Horas

  20hores

 

Dirigit a

Dirigido a

Professionals de l’art, estudiants o senzillament persones interessades en el tema.

 

 

 

Número mínim i màxim i d’alumnes

Número mínimo y máximo de alumnos

Entre 8 i 20 com a molt màxim (prefereixo 8)

 

 

Possibles dates

Posibles fechas

6 al 10 de juliol

 

 

Horari

Horario

pot ser de matí:  9h a 14h

 

 

Honoraris bruts a percebre

Honorarios brutos a percibir

 

 

 

Infraestructura necessària

Infraestructura necesaria

  • Un mínim de un ordenador per cada dos persones...
  • Videocameres digitals alguna amb mini dv. Encara que es interessant dispossar d’altres formats...(son valides fins i tot les camares dels mòbils)
  • Una aula que es pugui utilitzar com a platò improvissat.
  • Softwer: Photoshop, premier, after efects... (puc aportar versions no legals, o de prova...)

 

 

 

Material que l’escola ha de comprar i preus aproximats

Material que la escuela debe comprar y precios aproximados

 

 

 

 

 

 

 

Material que l’alumne ha de dur

Material que el alumno debe traer

Qualsevol estri de gravació d’imatges que dispossi. (camara de fotos, mobil, camara de video, web cam)

 

 

 

Observacions

Observaciones

 

Al ser una taller eminentment pràctic el contingut s’ha d’adaptar a les inquetuds dels alumnes,  als seus coneixements previs, al material disponible...

 

Seria interessan poder fer una trovada previa amb els alumnes per propossar-los començar a el·laborar, sobre el paper, una proposta de

 

a triar

 

 

Imatge/foto/fragment

Imagen/foto/fragmanto

 

 

 

 

 

 

Breu currículum

Breve currículum

 

Em dic Manel Bayo i vaig néixer a Salt el 1968, per tant en el moment d'escriure aquestes ratlles tinc 41 anys.

La meva formació es variada i irregular. Vaig començar a estudiar conjuntament magisteri i arquitectura i vaig acabar fent educació social. He participat en molts cursos i tallers i el 2002 vaig estudiar disseny i noves tecnologies en una escola privada de Barcelona de la qual no diré el nom perquè varem acabar com el rosari de l'aurora.

He exposat a Girona a les Sales Municipals d'Exposició, a la Mercè, al Museu d'història i a un bon grapat de llocs mes. Fora de Girona a Vic (el Museu de la pell), a Mataró (l'espai tretze) a Tortosa (museu de d'Ebre), a L'Havana (ISA),a Alemanya (lingen i Regensburg), a Lamppaaranta, Finlàndia i algun altre lloc que no recordo.

He realitzat diverses escenografies per a diversos grups de Girona tan amateurs com professionals i el 2004 vaig guanyar el premi d'escenografia del visionat i L'Àngel Anglada.

A partir del 2004 oriento la meva producció cap els formats digitals, el vídeo i el net art i el 2006 vaig guanyar el primer premi del vad internacional festival de vídeo i arts digitals.

La segona biennal d'art de Girona hem va comprar una peça de net-art.

Soc membre de l'igac del qual soc responsable del disseny i he col·laborat amb diferents artistes per la realització de projectes de net art: Quico Estivill, Paco Torres Monsó, Alabern, Narcís Gironell, Clara Oliveres, PepCanaleta...

Actualment treballo com a professor d'arts digitals i noves tecnologies a l'escola municipal d'art de Girona. 

Christian Escribà

25 de juny de 2009
de 18 a 21 h.

Durada: 3h
Preu: Gratuït