Vivian Hartmann i
Mònica Pérez

Fundició Bauer Types

Dimarts 1 juliol 2008
de 9 a 14 i de 15.30 a 21 h.

Durada: 10.5h
Preu: 180€

Objectius

Curs tipogràfic. L’univers de les tipografies: localització i gestió. Les tipografies en el s.XXI. Tipografies per la imatge corporativa. Tipografies pel camp editorial. Tipografies pel camp de packaging/publicitari. Adreçat a dissenyadors gràfics, estudiants de disseny i amants de la lletra.