Wali Hawes

26 i 27 de juliol 2008
Dissabte de 9 a 20 h i diumenge de 9 a 14.

Durada: 10h
Preu: 130€

Objectius

Curs de construcció i cocció de tres forns escultòrics utilitzant terra sigilata i sals metàliques: la boca, el tanc i la torre de foc. El forn escultòric entès com la unió de dos aspectes comuns en els corrents artístics contemporanis; l’obra d’art efímera. Adreçat a artistes i estudiants d'arts plàstiques. Diumenge, 27 de 14 a 16 h, dinar a l’escola Podeu trobar més informació a www.walihawes.com