Alberto Hernández

del 28 al 2 de juliol de 2010
de 9 a 14 h


Durada: 25 h
Preu: 250 €

Alberto Hernández comença elaborant peces a la manera de la ceràmica tradicional de Talavera o de València i ho fa solament des de un apropament visual. Més tard passa a realitzar volums terrosos amb una elegant tosquedat aconseguida a base de provar textures i colors, barrejant esmalts de polida textura amb abruptes superfícies fins arribar a evolucionar cap a superfícies planes. Ja en la dècada dels 80 va començar a mostrar el seu treball al públic obtenint un accèssit en el “XII Certamen Internacional de Ceràmica de Talavera de la Reina” celebrat durant l'any 1985. Dea d'aquest any Alberto ha mostrat la seva obra amb freqüència per tota Europa i en els més importants centres ceràmics d'Espanya.

Descripció del curs

Curs de ceràmica mural

A qui va dirigit el curs

Persones interessades en les possibilitats creatives dels materials ceràmics.