Teresa Capella

21 i 22 abril de 2007
dissabte i diumenge de 9h-14h

duració: 10h
preu: 35€ (no inclou el material necessari)

objectius

El taller adreçat a professionals i estudiants de joieria.