Categoria (ca-es)

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Subcategories

La creativitat i el desig d'innovació han estat i són qualitats fonamentals en l'exercici de qualsevol professional. L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha volgut fer d'aquests valors les directrius de formació dels seus alumnes.

Durant més de quaranta anys de docència, l'Escola ha estat lloc d'aprenentatge i treball, d'experimentació i recerca de nous recursos en el camp de les arts plàstiques i el disseny.

Empreses i institucions, tant públiques com privades, han gaudit dels avantatges que suposa la proximitat d'un centre de creació a la comarca, incorporant idees, dissenys i productes nascuts a l'Escola.

Amb la voluntat de continuar la tasca endegada, de potenciar-la i créixer, treballem per respondre a les noves necessitats de formació, ampliant la oferta d'ensenyaments amb Cicles Formatius de grau mig i superior de les famílies de Comunicació gràfica i Joieria artística

 

EA Municipal Arsenal (08038545) és un centre municipal, i pertany a l'Institut Municipal de Formació, depenent de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vilafranca.

 

       

Isntitució. Característiques. Definició.

Funció i objectius del centre o institució

Projecte educatiu de centre

 

Òrgans de govern i claustre

Equip de direcció

Coordinadors

Caps de departament

equips docents

tutors

Professorat

Ubicació

Contacte

Horari d'atenció al públic

Horari secretaria

Horaris tutories

 

Els convenis establerts amb entitats, empreses i intitucions, han permès als nostres alumnes treballar en projectes reals vinculats a les seves especialitats.

En aquest àmbit trobareu un recull de les darreres col·laboracions de l'escola.

El programa Erasmus i les pràctiques a l'UE

La formació a l’estranger és una part fonamental del programa de l'Escola Municipal d'Art Arsenal i té com a objectiu la millora de les capacitats de l'alumne mitjançant l’intercanvi d’idees i formes de treballar dels diferents països que configuren Europa. L’EMA Arsenal, a través de la seva carta Erasmus, ofereix la possibilitat de realitzar la fase de formació en centres de treball en altres països de la UE.

ERASMUS és el programa de la Unió Europea en el camp de l’educació superior i és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l’any 2007. Aquest programa permet als estudiants cursar part dels seus estudis en empreses i institucions dels 27 països de la Unió Europea o altres països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Suïssa). 

Per obtenir més informació us heu d’adreçar a:

Coordinadora de Mobilitat Internacional
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Informació de la Comissió Europea sobre pràctiques Erasmus+ per a estudiants

Titulacions i continguts. 

Formació reglada. Referència normativa que regula el currículum.

Pla docent: Matèries, assignatures, mòduls, unitats formatives, unitats de programació (contingut i valor en ECTS)

Equivalència a altres estudis 

Formació no reglada.

Monogràfics, cursos de preparació de proves d’accés i d’altres.

Alumnes per aula.

Referència normativa que regula el currículum.

Pla docent: Matèries, assignatures, mòduls, unitats formatives, unitats de programació (contingut i valor en ECTS)

Equivalència a altres estudis 

Cursos de preparació a l'accés

Cicles de joieria artística

Monogràfics

L’Escola Municipal d'Art Arsenal, continua la seva oferta educativa fora del centre amb el programa x emportar, que durant tot l’any ofereix un ventall d’activitats a domicili vinculades a l'àmbit de les arts plàstiques.

X emportar es una proposta d’activitats on es pot triar entre nombrosos tallers, seminaris, conferencies i activitats.

La característica principal és la “flexibilitat” de la fórmula. No es tracta de cenyir-se només a un curs tancat, sinó que és l’usuari qui tria el tipus d'activitat la seva durada i les seves possibles combinacions en funció dels seus interessos.

Introducció

L’Educació Plàstica i Visual és un àrea molt complexa. En la nostre societat, la imatge ha pres una importància enorme, actua en tots els àmbits de la nostra vida, per tant hem de formar-nos en la comprensió crítica d’aquesta realitat comunicativa. Em de dotar-nos amb instruments i metodologies adients per desenvolupar el nostre vessant creatiu, potenciant l'activitat com a eina expressiva que ens permeti la construcció d’un mon personal. El professor de Plàstica a més de transmetre coneixements ha d’aconseguir l'implicació en el procés d’aprenentatge per construir-se d’una manera integral i activa.

Objectius generals

Amb les activitats proposades pretenem que tots els alumnes puguin construir i descobrir la seva personalitat i les seves virtuts, tot potenciant les capacitats artístiques, creatives i expressives i estètiques, mitjançant les manualitats.

  • Reflexió
  • Autoexigència i esperit de superació en els processos i creacions pròpies.
  • Realització d’experiències d’experimentació amb materials diversos.
  • Interès per la recerca de materials, suports, tècniques i eines per aconseguir un resultats satisfactoris.

Criteris d’avaluació

  • Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els objectius, proposant diverses
    opcions i avaluant la solució.

Cursos de l'1 de juny al 12 de juliol de 2019

//// Inscripcions obertes ////

Us podeu inscriure a la secretaria de l'escola o trucant al telèfon 93 892 13 62 de 9.00 a 14.00h i de 15.30 a 21.00h

 

 

El Servei d'assessorament en la formació d'Arts Plàstiques i Disseny i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Servei d'assessorament 

El Servei d'assessorament s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Servei de reconeixement

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

En aquest apartat podreu trobar la normativa d'organització i funcionament del centre

COnvenis

Intercanvis

pràctiques

Borsa de treball

Activitats complementaries

 

Estadístiques per curs

Nombre de graduats per curs

Inserció laboral

 

III Jornada d'Art i Disseny: de l'escola a l'empresa


Dijous, 5 de maig de 2016

AUDITORI AXA, ILLA DIAGONAL, BARCELONA

L'escola participa enguany en la segona jornada “Art i disseny: de l’escola a l’empresa”, on es presenten una mostra dels millors projectes finals de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i superior

En el marc d'aquesta jornada, s'han seleccionat obres i projectes finals realitzades pels alumnes de les escoles d'art i disseny de Catalunya -tant públiques com privades- que hagin excel·lit durant el curs 2014-15 o que presentin un caràcter innovador i atractiu per a l'empresariat.

La “III Jornada d'Art i Disseny: de l'escola a l'empresa” ha estat organitzada pels departaments d’Ensenyament i Cultura amb l’objectiu d’establir un diàleg que consolidi les relacions que des de sempre han mantingut les organitzacions empresarials, educatives i culturals a tot el territori.

Aquesta iniciativa vol contribuir a difondre el paper del disseny a l’hora de reforçar el lideratge i el posicionament de Catalunya en aquest àmbit contribuint a millorar la comprensió del rol que tenen les escoles d’art i disseny en el creixement econòmic i la competitivitat del país. Així mateix es vol destacar el compromís que les escoles de Catalunya adquireixen en garantir una formació artística de qualitat als professionals qualificats, per tal de donar respostes integrals al món empresarial.

Com és per tots sabut, el disseny és considerat coneixement i creativitat que genera valor afegit als productes i serveis, i per això es constitueix com una important disciplina amb un fort impacte sobre la competitivitat d’empreses de tots els sectors.

 

Podeu descarregar el programa de la jornada en PDF

Podeu ampliar aquesta informació al web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

Projectes i obres finals seleccionats

Els projectes han estat realitzats durant el curs 2013-2014

Projectes i obres finals seleccionats

Els projectes han estat realitzats durant el curs 2014-2015

Text introducció

Copyright © 2023 EMA Arsenal