Informació important sobre el desenvolupament de les Proves d'Accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau mitjà i Grau superior

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, i d'acord amb el previst en el pla PROCICAT us detallem les mesures concretes que cal aplicar durant el desenvolupament de les Proves d'accés a l'escola.

Tots els aspirants han de dur mascareta, la documentació (DNI, NIE, Passaport) i tot el material que els calgui per a la realització de les proves ja que l'escola no pot proporcionar cap material.

Per tal d'evitar aglomeracions a l'accés, s'han establert uns horaris per a la convocatòria.

Consulteu els llistats de torns

Proves de Grau mitjà

Prova de matèries comunes

25 de juny de 2020, a les 8.30h

DNI 20565856S
DNI 49768913H
DNI 47894869Z
DNI 20562142G
DNI 49504044V

Prova específica

Consulteu la llista de material necessàri per a la realització de la prova específica de Grau mitjà 

26 de juny de 2020,
a les 8.30h

26 de juny de 2020,
a les 9.30h

DNI 49240998E
DNI 20565856S
DNI 47747500Y
DNI 49877815S
DNI 47748796Z
DNI 20561382A
DNI 47118021Z
DNI 47749499G
NIE Y2656525Q
DNI 26066614R
DNI 36517108P
DNI 20561276N
DNI 20563282V
DNI 25370302Z
DNI 47127889S
DNI 49768913H
DNI 49769494R

DNI 25366253J
DNI 20562142G
DNI 49287271L
Passaport 0025227
DNI 24414616R
DNI 23891953J
DNI 48021202P
DNI 77793829D
DNI 47118495M
DNI 20563519R
DNI 49504044V
DNI 21787548Q
DNI 20562285D
DNI 20562286X
DNI 48187216P 


Prova d'accés de Grau Superior

Prova de matèries comunes

29 de juny de 2020,
a les 8.30h
29 de juny de 2020,
a les 9.30h
DNI 78102976J
DNI 39530955G
DNI 47137857R
DNI 48244050D
DNI 51805699Q
DNI 48184573X
DNI 47747748R
DNI 20560310N
DNI 47949359V
DNI 20565622B
DNI 47746597T
Passaport 47441172S
DNI 48011580T
DNI 26313269G
DNI 48264075R
DNI 47752111V
DNI 49649135R
DNI 49978729M
DNI 47752173X
DNI 48188984M
DNI 20560595K
NIE X9596618Y
DNI 47985910K
DNI 39951955N
DNI 47893267E
DNI 47115956L
DNI 47115896M
DNI 48029713D
DNI 48244387R
DNI 48104051B
DNI 46487731Q
DNI 48263820E
DNI 49502917V
DNI 47749822M
DNI 51286896R
DNI 47116303K
DNI 32075228A
DNI 77792073R
DNI 20562284P
DNI 47123251T
DNI 48188172K
DNI 47747175A

Prova de matèries específiques

Consulteu la llista de material necessàri per a la realització de la prova específica de Grau superior 

30 de juny de 2020,
a les 8.30h
30 de juny de 2020,
a les 9.30h
DNI 78102976J
DNI 39530955G
DNI 47137857R
DNI 48244050D
DNI 77749501W
DNI 51805699Q
DNI 48184573X
DNI 47747748R
DNI 20560310N
DNI 47949359V
DNI 20565622B
DNI 47746597T
Passaport 47441172S
DNI 48011580T
DNI 26313269G
DNI 48264075R
DNI 47752111V
DNI 77793541C
DNI 49649135R
DNI 49978729M
DNI 47752173X
DNI 48188984M
DNI 20560595K
NIE X9596618Y
DNI 47985910K
DNI 39951955N
DNI 47893267E
DNI 47115956L
DNI 47115896M
DNI 48029713D
DNI 48244387R
DNI 48104051B
DNI 48187221J
DNI 46487731Q
DNI 48263820E
DNI 49502917V
DNI 49974035A
DNI 47749822M
DNI 51286896R
DNI 77793829D
DNI 47116303K
DNI 32075228A
DNI 77792073R
DNI 20562284P
DNI 47746013Z
DNI 47123251T
DNI 48188172K
DNI 47747175A 

 

Podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de les proves a ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

+Info