Recuperacions del curs 2015-2016

Segona convocatòria setembre 2016

 

Enguany, tots els alumnes de cicles formatius LOE de grau mitjà i superior dispossen d'una segona convocatòria per superar les Unitats formatives o Mòduls pendents.

Participar en aquesta segona convocatòria implica que els alumnes esgoten una de les quatre convocatòries de les que dispossen per superar les Unitats formatives del cicle.

A continuació us indiquem l'horari de realització dels exàmens. Consulteu a la secretaria del centre, o als vostres tutors, les activitats per recuperar les unitats formatives pendents.

Els alumnes de Grau mitjà poden recuperar les unitats pendents
el dia 9 de setembre de 2016 en el següent horari:

Entrega de treballs 9.00h Aula 201
Dibuix Tècnic 9.00h Aula 201
Volum 10.00h Aula 201
Mitjans Informàtics 11.00h Aula 204
Projectes 12.00h Aula 201
Dibuix Artístic 13.00h Aula 101
Multimèdia 14.00h Aula 201
Anglès tècnic 15.00h Aula 201
Edició web 16.00h Aula 204
Tipografia 17.00h Aula 201
Fonaments del disseny 18.00h Aula 201
Història de l'Art 19.00h Aula 201

Es disposa de 60 minuts per a la realització de cada examen. 

 

Els alumnes de Grau superior poden recuperar les unitats pendents 
el dia 16 de setembre de 2016 en el següent horari:

Entrega de treballs 9.00h Biblioteca
Història de la gràfica impresa i audiovisual 9.00h Biblioteca
Llenguatge i tècnica audiovisual 10.00h Biblioteca
Guió i estructura narrativa 11.00h Biblioteca
Teoria de la imatge 12.00h Biblioteca
Projectes de gràfica 13.00h Biblioteca
Tipografia 14.00h Biblioteca
Fotografia 15.00h Aula 201
Fonaments de la represenyació i la expressió visual 16.00h Aula 101
Projectes de gràfica audiovisual 17.00h Aula 201
Volum 18.00h Aula 201
Tècniques 3D 19.00h Aula 201
Mitjans informàtics 20.00h Aula 204

Es disposa de 60 minuts per a la realització de cada examen. 

 

Recuperacions setembre (2a convocatòria) https://arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal