CURS 2022-2023

Matrícula a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny 2022-2023

 

Què cal per matricular-se

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés o han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

Documentació necessària

·Original i fotocòpia DNI o equivalent
·Còpia de la titulació d'accés requerida
·Certificat de superació de la prova d'accés
·Targeta sanitària

Normativa

Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer,
per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023 (DOGC núm. 8615, de 28.2.2022)

 

 

La Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Tl. 938 921 362

escola@arsenal.cat