Per formalitzar la matrícula cal presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o equivalent
  • Targeta sanitària
  • Número d'afiliació a la Seguretat Social
  • Titulació acreditada per accedir al cicle (Graduat en secundària o Batxillerat...) o resguard de sol·licitud del títol.
  • Certificat de superació de la prova d'accés
  • Llibre de família i DNI del tutor (només per menors d'edat)
  • Compte bancari per a la domiciliació de les taxes de matrícula i curs

Els alumnes menors d'edat hauran d'anar acompanyats d'un tutor.

 

 

 

La Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Tl. 938 921 362

escola@arsenal.cat