Aquest llistat inclou totes les eines i materials que us caldran per realitzar una de les tres opcions a escollir de la part específica de la prova d'accés:

A) Comunicació i disseny / B) Expressió artística / C) Art i tecnologia

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
 • Un full DIN A3 de cartolina
 • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva
 • Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis de colors, retoladors, tempera, ceres, acrílic o aquarel·la, pinzells
 • Per a tallar: tisores, bisturí o cúter, planxa de tall
 • Per a enganxar: cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca

Recordeu que us caldrà acreditar la vostra identitat amb el DNI o equivalent.

 

Per formalitzar la matrícula cal presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent
 • Targeta sanitària
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Titulació acreditada per accedir al cicle (Graduat en secundària o Batxillerat...) o resguard de sol·licitud del títol.
 • Certificat de superació de la prova d'accés
 • Llibre de família i DNI del tutor (només per menors d'edat)
 • Compte bancari per a la domiciliació de les taxes de matrícula i curs

Els alumnes menors d'edat hauran d'anar acompanyats d'un tutor.

 

Preinscripció
cicles de grau mitjà i superior 

PREINSCRIPCIONS CURS 2013/2014

Preinscripció 2013/2014Cicles formatius de joieria atística

Poden realitzar la preinscripció tots els alumnes de cicles formatius que han ja superat les proves d'accés o bé, aquells que n'estan exempts  

Si no heu superat la prova d'accés, no podeu participar en el procés de preinscripció.  En aquest cas, us caldrà fer la inscripció a la convocatòria estraordinària de proves i realitzar la matrícula en període ordinari.

 • Període preinscripció Grau mitjà

  Del 13 al 24 de maig de 2013

 • Període preinscripció Grau superior

  Del 27 de maig al 7 de juny de 2013

La preinscripció pot realitzar-se per via telemàtica o a la secretaria de l'escola de de 9.00 a 14.00h i de 15.30 a 21.00h.

Ampliar informació

  

 

Matrícula extraordinària
a cicles formatius de Joieria artística i Comunicació gràfica i audiovisual

Del 2 al 17 de setembre de 2013

CURS 2013/2014

Preinscripció 2013/2014Cicles formatius de joieria atística

Poden realitzar la matrícula als cicles de Grau mitjà i Grau superior aquells alumnes que han superat la prova d'accés específica o tinguin els requisits d'accés.

Accedir al formulari

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

·Fotocòpia DNI o equivalent
·Còpia de la titulació d'accés requerida
·Certificat de superació de la prova d'accés
·Targeta sanitària

  

Convocatòria extraordinària
proves d'accés setembre 2013


Dirigida a tots els aspirants a cicles d'arts plàstiques i disseny, que disposin dels requisits acadèmics d'accés o estiguin en disposició d'optenir-los.

Inscripció

Del 2 al 3 de setembre de 2013

Podeu realitzar la inscripció a la secretaria de l'Escola.

Ampliar informació

 

 

Copyright © 2023 EMA Arsenal