Un cop finalitzat el procediment d'assessorament o reconeixement, totes les persones usuaries podeu emplenar l'enquesta de satisfacció i lliurar-la a la secretaria del centre.

A la secretaria us lliuraran l'enquesta corresponent però si us cal podeu descarregar-la des d'aquests vincles i enviar-la al correu electrònic de l'escola.

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE L'ASSESSORAMENT

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL RECONEIXEMENT