JORNADA DE PORTES OBERTES

Portes Obertes presencials per a les famílies

13 de març de 2021, de 10.00 a 13.30h

El dissabte 13 de març de 2021, obrim el centre per a que pogueu conèixer les instal·lacions de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, l'oferta educativa pel curs 2021-2022 i els procediments d'admissió de nou alumnat

Enguany, el Departament d'Educació ha autoritzat el desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes presencials fora de l'horari lectiu per a que totes les famílies puguin escollir el centre més adequat pels seus fills i filles.

A partir del curs 2021-2022, l'accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny és escara més sencill i permet un major nombre d'itineraris formatius. Veniu a informar-vos!

Per tal d'evitar aglomeracions i garantir la seguretat sanitària, cal que sol·liciteu cita prèvia al telèfon 938 921 362