OFERTA DE PLACES

Familia professional Cicle formatiu Codi Places
Joieria CFGM Procediments de joieria 5252 3
CFGS Joieria Artística 5252 3
Comunicació gràfica i audiovisual CFGM Assitència al producte gràfic imprés  CG10 3
CFGM Assitència al producte gràfic interactiu CG20
CFGS Gràfica impresa CGE0
CFGS Gràfica audiovisual CGF0 3

 

 

CALENDARI

SETEMBRE 2019

Convocatòria d’assessorament 1, de setembre 2019

Inscripció

del 17 al 28 de setembre de 2019

Assignació de places i publicació d’admesos

Set dies hàbils un cop finalitza al inscripció (9 d'octubre de 2019)

Sessió informativa

17 d'octubre de 2019

Presentació de documentació i pagament

19 d'octubre de 2019

Convocatòria de reconeixement 1,  de setembre 2019

Inscripció i lliurament de documentació

del 17 al 28 de setembre de 2019

Assignació de places

3 d'octubre de 2019

Període de reclamacions

del 3 al 6 d'octubre de 2019

Publicació d’admesos

9 d'octubre de 2019

Pagament

Fins 15 d'octubre de 2019 

 

FEBRER 2020

Convocatòria d’assessorament 2, de gener 2020

Inscripció

del 8 al 19 de gener de 2020

Assignació de places i publicació d’admesos

Set dies hàbils un cop finalitza al inscripció (30 de gener de 2020)

Sessió informativa

5 de febrer de 2020

Presentació de documentació i pagament

8 de febrer de 2020

Convocatòria de reconeixement 1, de gener 2020

Inscripció i lliurament de la documentació

del 8 al 19 de gener de 2020

Assignació de places

23 de gener de 2020

Període de reclamacions

del 23 al 28 de gener de 2020

Publicació d’admesos

29 de gener de 2020

Pagament

Fins 4 de febrer de 2020 

 

MAIG 2020

Convocatòria d’assessorament 3, de maig 2020

Inscripció

del 6 al 17 de maig de 2020

Assignació de places

Set dies hàbils un cop finalitza al inscripció (29 de maig de 2020)

Sessió informativa

4 de juny de 2020

Presentació de documentació i pagament

7 juny de 2020 

Convocatòria de reconeixement 3, de maig 2020

Inscripció i lliurament de la documentació

del 6 al 17 de maig de 2020

Assignació de places i publicació de llista provisional

22 de maig de 2020

Període de reclamacions

del 22 al 27 de maig de 2020

Publicació d’admesos

28 de maig de 2020

Pagament

Fins 3 de juny de 2020

 

Preu públic del servei d'Assessorament i del servei de Reconeixement per al curs 2019-2020

El preu públic establert pel servei d'assessorament és de 60€

Preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior:

  • Per cada mòdul en les titulacions LOGSE......40€
  • Per cada unitat formativa en les titulacions LOE.....18€
Convocatòria 2019-2020 https://arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal