Els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny s'estructuren en cicles de Grau mitjà i Grau superior, i tenen la consideració d'Ensenyaments secundaris post-obligatoris.

Per accedir-hi cal disposar del Graduat en Ensenyament secundari per als cicles de grau mitjà. Als cicles de Grau Superior, podeu accedir amb el títol de tècnic de Grau Mitjà o bé amb el títol de batxillerat.

Aquells que no disposeu de titulació, podeu accedir-hi també a través de les provés d'accés als Cicles d'Arts Plàtiques i Disseny que convoca anualment el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit trobareu una taula amb les diferents opcions d'accés. No totes les opcions d'accés hi són contemplades, si la vostra situació no hi és reflectida, adreceu-vos a l'escola des d'aquí

Podeu consultar les preguntes més freqüents sobre els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior FP:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Cicle formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny: accés directe.

Cicle formatiu de Grau Mitjà d'FP: accés amb prova específica.

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova específica d'accés en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau superior FP: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

Normativa

  • Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014. (DOGC núm. 6326, de 1.3.2013)
Accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny https://arsenal.cat/ Administrator
Copyright © 2023 EMA Arsenal