CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA MAIG 2021

Proves d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

Realització de les proves en convocatòria ordinària de maig de 2021:


Grau mitjà

Part comuna: 5 de maig de 2021, a les 16.00h (cal ser-hi a les 15.30h)
El temps de realització és de 4 hores que es distribueixen en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascun.
 
Part específica: 6 de maig de 2021, a les 16.00h (cal ser-hi a les 15.30h)
El temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal.

Grau superior

Part comuna: 12 de maig de 2021, a les 16.00h (cal ser-hi a les 15.30h)
El temps de realització d'aquesta prova és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts.
 
Part específica: 13 de maig de 2021, a les 16.00h (cal ser-hi a les 15.30h)
El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal.
 

Podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de les proves a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Models i estructura de la prova


Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació 

Estructura de la prova específica de grau superior

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici. L'aspirant haurà de triar entre tres opcions proposades: comunicació i disseny, expressió artística i Art i tecnologia.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de realitzar la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació

 

Estructura de la Part general de la prova

Grau mitjà · La part general de prova consta d'una part sociolingüística i una part cientificotècnica.
La part sociolingüística inclou exercicis de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials.
La part cientificotècnica inclou exercicis de matemàtiques, tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica.  

Descarrega els models de grau mitjà

Grau superior · La part general de prova consta de quatre exercicis. Un de llengua catalana, un de llengua castellana, llengua estrangera i un quart exercici a seleccionar entre Història i Matemàtiques.

Descarrega els models de grau superior

 

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.

· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 


Normativa

RESOLUCIÓ EDU/208/2021, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021.

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembreper la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius