Formació reglada

Referència normativa que regula el currículum.

Pla docent: Matèries, assignatures, mòduls, unitats formatives, unitats de programació (contingut i valor en ECTS)

Equivalència a altres estudis 

Cursos de preparació a l'accés

NOVA LLEI D'EDUCACIÓ

La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, preveu l'accés directe als cicles de Grau Superior per a tots els alumnes que finalitzin el Grau Mitjà

La Llei Orgànica d'Educació, vigent des del 19 de gener de 2021, permet que els alumnes que finalitzen un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà puguin accedir als cicles de Grau Superior.

Aquesta mesura afecta a l'alumnat que disposa del Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny de qualsevol especialitat.

La nova llei d'educació també facilita nous itineraris formatius permetent que, qui disposi del títol de Tècnic en Formació Professional Específica (FP de Grau Mitjà) o el Títol de Tècnic en Esports, un pugui accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny superant únicament una prova específica.  

 

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

PFI (Programa de Formació i Inserció) qui supera un PFI amb un qualificació superior a 5, pot accedir als cicles de Grau Mitjà superant la part específica de la prova.

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica)convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny (GM d'APD) accés directe.

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Inicial Específica (FP) accés amb prova de d'accés específica.

Cicle formatiu de grau superior: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

 

 

Els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny s'estructuren en cicles de Grau mitjà i Grau superior, i tenen la consideració d'Ensenyaments secundaris post-obligatoris.

Per accedir-hi cal disposar del Graduat en Ensenyament secundari per als cicles de grau mitjà. Als cicles de Grau Superior, podeu accedir amb el títol de tècnic de Grau Mitjà o bé amb el títol de batxillerat.

Aquells que no disposeu de titulació, podeu accedir-hi també a través de les provés d'accés als Cicles d'Arts Plàtiques i Disseny que convoca anualment el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit trobareu una taula amb les diferents opcions d'accés. No totes les opcions d'accés hi són contemplades, si la vostra situació no hi és reflectida, adreceu-vos a l'escola des d'aquí

Podeu consultar les preguntes més freqüents sobre els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior FP:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Cicle formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny: accés directe.

Cicle formatiu de Grau Mitjà d'FP: accés amb prova específica.

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova específica d'accés en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau superior FP: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

Normativa

  • Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014. (DOGC núm. 6326, de 1.3.2013)

Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles

El curs garanteix la preparació adient per superar les proves d'accés als cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i la part comuna de les proves d'accés a Formació Professional Específica o d'Esports

L'oferta formativa abraça els mòduls corresponents a la part comuna de la prova (llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques) i també les assignatures específiques del currículum d'arts plàstiques.

La qualificació obtinguda al curs es multiplicarà per 0,20 punts i s'afegirà a la qualificació de la prova d'accés. Per tant, la superació del curs afegeix un mínim de 1 punt a la nota obtinguda a l'examen d'accés.

Per a qualsevol dubte sobre el curs adreceu-vos a la secretaria del centre

Subcategories

Cicles de joieria artística

 

 

La Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

Tl. 938 921 362

escola@arsenal.cat