Recursos per Emportar

Tècniques i elaboració de diferents tipus de estampació. Realitzar creacions artístiques seguint el procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació.

Característiques tècniques del curs

Objectius:

Cooperar amb els companys i estimular psicomotricitat fina i la creativitat.

Continguts:

Realització d'un cap gros per persona.


Metodologia:

Les activitats es proposen amb un criteri de complexitat segons l'edat i nivell de l'alumne en l’ús dels recursos tècnics

Tècniques i elaboració d'un mural, amb l'experiència de crear un dibuix i projectar-lo a escala en grans dimensions.

Tècnica consistent dibuixar rascant la superfície d'una rajola d'engalba crua i pintar-la amb esmalt transparent.