Recursos

Wali Hawes

26 i 27 de juliol 2008
Dissabte de 9 a 20 h i diumenge de 9 a 14.

Durada: 10h
Preu: 130€

Alfredo Aguilera

Del 7 al 11 juliol 2008

De 9 a 14 h.

Durada: 25h
Preu: 130€