Comunicació gràfica i audiovisual

Cicle formatiu de grau superior en
Gràfica audiovisual

CICLES DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

  

Durada: 2000 hores (1720h + 280h pràctiques empresa)

ÀMBIT PROFESSIONAL

Desenvolupa la seva activitat com autònom, associat o treballador per compte d'altri. Com a professional especialista realitza parcialment o total peces audiovisuals per al sector de serveis i de producció audiovisual, per a la gràfica corporativa i capçaleres de programes i/o canals de televisió i altres institucions i/o productes que així ho requereixin. Elabora propostes i projectes de gràfica audiovisual per encàrrec d'empreses, estudis de disseny o institucions. Interpreta idees d'altres professionals a través de guions o storyboards.

SORTIDES PROFESSIONALS I ENTORN PRODUCTIU

El perfil professional per al què prepara aquest cicle de Grau Superior és la d'un expert en gràfica audiovisual, coneixedor també dels processos de producció i postproducció audiovisual. La formació de tècnics en gràfica audiovisual no va orientada només, doncs, al mercat d'agències de publicitat, editorials, estudis de disseny, premsa etc., sinó al món de la comunicació visual que és present en amplis sectors empresarials, alhora que dóna suport a entitats i institucions públiques. En el nostre entorn no existeix cap empresa dedicada a productes gràfics audiovisuals, i són escasses les que ofereixen serveis de realització i producció d'audiovisuals. Tanmateix, la demanda sobre aquests tipus de productes no para d'incrementar-se. Cada vegada són més les empreses requereixen productes audiovisuals per afermar la imatge corporativa, difusió de productes/serveis, promoció d'esdeveniments, presència en fires i mercats, presentacions, multimèdia en webs i telefonia mòbil, etc. En aquesta camp, doncs, es fa palesa un buit entre oferta professional i necessitats del mercat que el CFGS de Gràfica Audiovisual contribuiria a cobrir. Endemés, gràcies a la flexibilitat que permet el Decret, el centre pot especialitzar-se en productes audiovisuals i de gràfica audiovisuals molt relacionats amb el territori (activitats, iniciatives, serveis enoturístics, per exemple).

Cicle formatiu de grau superior en
Gràfica impresa

CICLES DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

Durada: 2000 hores (1720h + 280h pràctiques empresa)

ÀMBIT PROFESSIONAL

Desenvolupa la seva activitat com autònom, associat o treballador per compte d'altri com a professional especialista en projecte gràfics.

SORTIDES PROFESSIONALS I ENTORN PRODUCTIU

El perfil per què prepara aquest cicle de Grau Superior és la d'un professional qualificat en el disseny, realització i producció d'elements destinats a la impressió. Els entorns productius més afins a aquesta perfil es troben en impremtes, empreses de serigrafia i retolació, editorials, estudis de disseny, agències de publicitat, premsa i comunicació. Peròt també en els departaments de màrqueting de totes aquelles empreses que requereixen productes gràfics impresos (fulletons, catàlegs, displays, cartelleria, etiquetes, packaging, papereria corporativa, vinils, lones, etc etc) En conseqüència el mercat de treball del tècnic superior en Gràfica Impresa és ampli. Pràcticament la totalitat d'empreses, institucions i entitats necessiten i demanden productes gràfics impresos. Amb la flexibilitat que permet la LOE, el centre pot oferir la possibilitat d'especialitzar-se en productes gràfics destinats als sectors que abraça l'enoturisme (cellers i bodegues, hosteleria i empreses de turisme, lloguers de vehicles, entitats i institucions vinculades en la seva promoció/organització, etc)