Formació reglada

Referència normativa que regula el currículum.

Pla docent: Matèries, assignatures, mòduls, unitats formatives, unitats de programació (contingut i valor en ECTS)

Equivalència a altres estudis 

Cursos de preparació a l'accés

 

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica)convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau superior: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

 

 

Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles

El curs garanteix la preparació adient per superar les proves d'accés als cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i la part comuna de les proves d'accés a Formació Professional Específica o d'Esports

L'oferta formativa abraça els mòduls corresponents a la part comuna de la prova (llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques) i també les assignatures específiques del currículum d'arts plàstiques.

La qualificació obtinguda al curs es multiplicarà per 0,20 punts i s'afegirà a la qualificació de la prova d'accés. Per tant, la superació del curs afegeix un mínim de 1 punt a la nota obtinguda a l'examen d'accés.

Per a qualsevol dubte sobre el curs adreceu-vos a la secretaria del centre

Subcategories

Cicles de joieria artística