OFERTA DE PLACES

Familia professional Cicle formatiu Codi Places
Joieria CFGM Procediments de joieria 5252 3
CFGS Joieria Artística 5252 3
Comunicació gràfica i audiovisual CFGM Assitència al producte gràfic imprés  CG10 3
CFGM Assitència al producte gràfic interactiu CG20
CFGS Gràfica impresa CGE0
CFGS Gràfica audiovisual CGF0 3

 

 

CALENDARI

FEBRER

Convocatòria d’assessorament 1, de febrer 2018

Inscripció

del 5 al 16 de febrer de 2018

Assignació de places i publicació d’admesos

Set dies hàbils un cop finalitza al inscripció (27 de febrer de 2018)

Sessió informativa

1 de març de 2018

Presentació de documentació i pagament

5 de març de 2018

Convocatòria de reconeixement 1, de febrer 2018

Inscripció

del 5 al 16 de febrer de 2018

Assignació de places

19 de febrer de 2018

Període de reclamacions

del 21 al 23 de ferbrer de 2018

Publicació d’admesos

26 de febrer de 2018

Pagament

Fins 1 de març de 2018 

 

MAIG

Convocatòria d’assessorament 2, de maig 2018

Inscripció

del 7 al 18 de maig de 2018

Assignació de places

Set dies hàbils un cop finalitza al inscripció (29 de maig de 2018)

Sessió informativa

1 de juny de 2018

Presentació de documentació i pagament

4 juny de 2018 

Convocatòria de reconeixement 2, de maig 2018

Inscripció

del 7 al 18 de maig de 2018

Assignació de places i publicació de llista provisional

21 de maig de 2018

Període de reclamacions

del 22 al 23 de maig de 2018

Publicació d’admesos

25 de maig de 2018

Pagament

28 de maig de 2018

 

Preu públic del servei d'Assessorament i del servei de Reconeixement per al curs 2017-2018

El preu públic establert pel servei d'assessorament és de 60€

Preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior:

  • Per cada mòdul en les titulacions LOGSE......40€
  • Per cada unitat formativa en les titulacions LOE.....18€