Convocatòria Extraordinària (Prova específica)
JUNY 2018

Proves d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés a cicles de Grau mitjà i Grau superior per alumnes amb requisits d'accés

Inscripcions i presentació de documentació:

Del 4 de juny (a partir de les 9 h) fins al 8 de juny de 2018

  • Presentació de la documentació al centre: del 13 al 15 de juny de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de juny de 2018
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2018

Podeu realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica al web del Departament d'Ensenyament:

Realització de les proves:

Grau mitjà

Part específica: 20 de juny de 2018, de 9.30h a 11.30h (cal presentar-se al centre a les 9.00h amb el DNI)

Grau superior

Part específica: 21 de juny de 2017, de 9.30h a 12.30h (cal presentar-se al centre a les 9.00h amb el DNI)
 

Podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de les proves a ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Qui pot fer les proves?

  • L'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny està condicionat a la superació d'una prova.  
  • Els aspirants, que disposen dels requisits acadèmics d'accés, han de realitzar la prova ESPECÍFICA (excepte els que disposen de Batxillerat en la modalitat d'Arts).
  • Qui no disposi de la titulació necessària, podrà realitzar la prova per aspirants sense requisits acadèmics. En aquest cas, els aspirants hauran de superar una prova de matèries COMUNES i de matèries específiques.
  • Per presentar-se a la Prova d'accés de Grau mitjà cal tenir 17 anys o fer-los durant l'any en que es realitzarà la prova.
  • Per presentar-se a la Prova de Grau superior cal tenir 19 anys o fer-los durant l'any en que es realitza la prova, o bé, 18 anys si l'aspirant està en possessió d'una titulació de Tècnic d'un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny, Formació Professional Inicial o Tècnic d'Esports del mateix itinerari.

 


Models i estructura de la prova

 

Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Descarrega el model de prova: 2011_GM_ESPECÍFICA.pdf

 

Estructura de la prova de grau superior

La part ESPECÍFICA consta de dos exercicis.  L'aspirant haurà de triar entre dues de les quatre opcions proposades: dibuix tècnic, dibuix artístic, volum i imatge.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de formalitzar la inscripció a la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Descarregueu els models de prova:

2011_GS_DIBUIX_TÈCNIC.pdf

2011_GS_DIBUIX_ARTÍSTIC.pdf

2011_GS_VOLUM.pdf

2011_GS_CULTURA_AUDIOVISUAL.pdf 

 


Preparació de les proves

L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha estat autoritzada pel Departament d'Educació per impartir el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés i n'acredita oficialment els resultats.

Curs de preparació a Provesd'Accés Descarregar temaris

Normativa

Resolució ENS/3010/2017, de 22 de desembre,
per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,
per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.

· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin.