COVID-19

Nous horaris semipresencials pels cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

a partir del 9 de novembre de 2020

 

En compliment de les instruccions vigents a partir del 30 d'octubre de 2020 en l'àmbit de l'educació per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya, el claustre de l'Escola d'Art d'Arsenal ha optat per reduir la presencialitat dels alumnes al centre i evitar una part dels desplaçaments per assistir a classe.

A partir del dilluns, 9 de novembre de 2020 inciarem un model d'escolarització híbrid que combinarà les classes presencials amb les telemàtiques, en una proporció que no superarà 50% de no presencialitat.

Considerant les restriccions de mobilitat entre municipis vigents a partir de les 6.00h del divendres, caldrà que tots els alumnes no residents a Vilafranca i els seus acompanyants disposin del certificat autoresponsable i el full de matrícula a l'escola per poder desplaçar-se a l'escola.

Podeu descarregar els horaris de Grau Mitjà en aquests enllaços:

Els alumnes de Grau Superior podreu consultar els horaris de presencialitat i no presencialitat al document de temporització dels vostres projectes.

 

 

Inici de curs 2020-2021

Instruccions d'inici de curs i mesures de prevenció de contagi de COVID-19

Matrícula Oberta

Matrícula pels Cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

del 1 al 7 de setembre de 2020

Tots els alumnes preinscrits al centre, poden formalitzar la matrícula a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Cal concertar cita prèvia en el següent enllaç:

Cita prèvia matrícula

A partir del dia 7 de setembre, la matrícula queda oberta a tots els alumnes que no han realitzat la preinscripció al centre.

Documentació necessària
  • Fotocòpia DNI o equivalent
  • Còpia de la titulació d'accés requerida
  • Certificat de superació de la prova d'accés
  • Targeta sanitària
  • Compte bancari (cal que constin els titulars del compte)

 

Llistes baremades d'inscripció per al curs 2020-2021

29 de juliol de 2020

Ja podeu consultar la llista baremada de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem definitiu a 24/07/2020. 

 

Oferta de places per al curs 2020-2021

Informació important sobre el desenvolupament de les Proves d'Accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau mitjà i Grau superior

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, i d'acord amb el previst en el pla PROCICAT us detallem les mesures concretes que cal aplicar durant el desenvolupament de les Proves d'accés a l'escola.

Tots els aspirants han de dur mascareta, la documentació (DNI, NIE, Passaport) i tot el material que els calgui per a la realització de les proves ja que l'escola no pot proporcionar cap material.

Per tal d'evitar aglomeracions a l'accés, s'han establert uns horaris per a la convocatòria.

Consulteu els llistats de torns

Proves de Grau mitjà

Prova de matèries comunes

25 de juny de 2020, a les 8.30h

DNI 20565856S
DNI 49768913H
DNI 47894869Z
DNI 20562142G
DNI 49504044V

Prova específica

Consulteu la llista de material necessàri per a la realització de la prova específica de Grau mitjà 

26 de juny de 2020,
a les 8.30h

26 de juny de 2020,
a les 9.30h

DNI 49240998E
DNI 20565856S
DNI 47747500Y
DNI 49877815S
DNI 47748796Z
DNI 20561382A
DNI 47118021Z
DNI 47749499G
NIE Y2656525Q
DNI 26066614R
DNI 36517108P
DNI 20561276N
DNI 20563282V
DNI 25370302Z
DNI 47127889S
DNI 49768913H
DNI 49769494R

DNI 25366253J
DNI 20562142G
DNI 49287271L
Passaport 0025227
DNI 24414616R
DNI 23891953J
DNI 48021202P
DNI 77793829D
DNI 47118495M
DNI 20563519R
DNI 49504044V
DNI 21787548Q
DNI 20562285D
DNI 20562286X
DNI 48187216P 


Pla de reobertura de centre per al curs 2019-2020 en Fase 2 del pla PROCICAT

a partir del 2 de juny de 2020

Atenent les instruccions del Departament d’Educació, a partir de la data d’entrada a la Fase 2 del pla PROCICAT en el nostre territori, l’escola facilitarà orientació personalitzada i acompanyament als alumnes i famlies que ho sol·licitin.

Podeu sol·licitar cita prévia en qualsevol d'aquest dos enllaços:

O bé telefònicament, de dilluns a divendres de 10 a 13h, al telèfon 938 921 362

El curs 2019-20, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Les entrevistes es limitaran a una única persona per cita i caldrà respectar totes les indicacions de les autoritats sanitàries i les normes bàsiques de protecció com la higiene de mans i mascareta.