Horaris curs 2016-2017

Podeu consultar i descarregar els horaris de classe dels cicles que imparteix l'escola.

Els horaris són quadrimestrals i cada curs acadèmic inclou dos quadrimestres. El primer curs l'alumne cursarà els mòduls de primer i segon quadrimestre, i durant el segon curs cursarà els mòduls de tercer i quart quadrimestre.

 

Horaris 2016-2017
Assitència Producte 
Gràfic Imprès (1r curs)
Assitència Producte
Gràfic Imprès (2n curs)
Asistència Producte 
Gràfic Interactiu (1r curs)
Assitència Producte 
Gràfic Interactiu (2n curs
)
Procediments de Joieria 
(1r curs)
Procediments de Joieria
(2n curs)
Joieria Artística (1r curs) Joieria Artística (2n curs)
Gràfica Impresa (1r curs 2n quadrimestre) NOU! Gràfica Impresa (2n curs 2n quadrimestre) NOU!
Gràfica Audiovisual (1r curs 2n quadrimestre)  NOU! Gràfica Audiovisual (2n curs)