Departaments

Cap de departament de gràfica: Àgata Gil

Cap de departament de joieria: Anna Rafecas

Coordinació de Cicles

Fina Raventós

Tutories

CFGM Procediments de joieria (1r i 2n curs): Rosa Boqué

CFGM Assitència producte gràfic imprés (1r curs): Mària Rafecas

CFGM Assitència producte gràfic imprés (2n curs): Mària Rafecas

CFGM Assitència producte gràfic interactiu(1r curs): Montse Llanas

CFGM Assitència producte gràfic interactiu(2n curs): Montse Llanas

CFGS Joieria artística (1r i 2n curs): Rosa Boqué

CFGS Gràfica audiovisual (1r i 2n curs): Montse Juvé

CFGS Gràfica impresa (1r i 2n curs): Àgata Gil

Curs de preparació per les Proves d'accés: Ferran Bohé