Direcció: Albert Abella

Cap d’estudis: Ferran Bohé

Secretaria acadèmica: Sònia Cabestany